Her har det blitt dekket til ca 45 stk i Storsalen. Kun 2/3 av storsalen var i bruk her, da delingsveggen ble tatt i bruk.