Samme arr. som forrige bilde. Her er storsalen delt av med skillevegg mot "litjsalen". Scenen til høyre på bilde.