Det var ekstraordinært årsmøte i Ulvilla Bygdelag 29. Mars.

 

Der ble det valgt ny leder, som ble Guri Pauline Østgård.

I tillegg ble Jan Inge Grundmo styresmedlem. 

Siv Anita Rye er blitt ny sekretær, og tar seg også av utleie av huset.

Ta kontakt på mail eller telefon.

Tlf: 95742446

Epost: ryansi85@yahoo.no

Nytt styre

Det har vært årsmøte i Ulvilla bygdelag, og et nytt styre har blitt til. Mangler fortsatt en leder, men håper at dette ordner seg etterhvert.

Nestleder blir som før Bjørn Ivar Gomo. Stig Solum fortsetter som kasserer. Guri Østgård fortsetter som sekretær, men har også tatt på seg ansvaret for utleie av huset og vaskeliste. 

Styresmedlemmer er Kent Are Flyum, Ragnar Rotmo, Siv Anita Rye (ny av året) og Espen storstad (også ny). Velkommen til de nye:-)

Vil takke Janne Rotmo for godt lederskap de siste par årene, og ønsker ny leder (etterhvert) velkommen inn i varmen. 

Vil minne om ekstraordinært årsmøte 29. mars kl 20! Velkommen:-) 

ÅRSMØTE

Onsdag 25. februar kl. 19 i Ulvilla Forsamlingshus.

Enkel servering. Vanlige årsmøtesaker. Innkommende saker sendes styret innen 11. februar, feks søknad om å leie forsamlingshuset for konfirmasjon i 2016. 

Den som ikke ønsker gjenvalg melder dette til valgkomiteen v/ Guri Østgård innen 11. februar. 

Vel møtt, håper så mange som mulig har anledning til å komme. 

Mvh styret i Ulvilla Bygdelag. 

 

KOMMUNALT VANN TIL ULVILLA

Verdal kommune har lagt inn utbygging av vann til Ulvilla i økonomiplanen for 2014-2017. 

MEN for å kunne starte planleggingen av vannforsyning hit til Ulvilla, må kommunen sjekke interessen for dette. 

Derfor blir det et informasjonsmøte mandag 3.mars kl 1900! 

Har du noe du vil si om dette, eller bare vil høre hva kommunen har å si: møt opp:-) Velkommen! 

ÅRSMØTE 2014

Årsmøte i Ulvilla Bygdelag blir onsdag 5. mars kl 19.00 i Ulvilla forsamlingshus.

Innkommende saker må meldes inn til John Gøran innen 24. februar, helst på e-mail.

Dersom noen tenker å låne huset til konfirmasjon i 2015, bør dette meldes inn før årsmøte. Det blir trekking dersom flere blir aktuelle på samme dag.

Gavemild Ulvill-bygg!!

Onsdag 11. desember var John Gøran på Kværner Verdal for å motta en verdisjekk på 10 000 kr. Tusen hjertelig takk til Jan Ove Holmli for at han ville gi disse midlene til Ulvilla Bygdelag!!! Pengene skal brukes til videre oppussing av forsamlingshuset!!