Vi i Ulvilla bygdelag vil takke den flotte gjengen med linedancere som holder til i huset vårt for pengegaven vi fikk i sommerKul Dans i veiSmiler stort

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen hjertelig takk for pengegaven Ulvilla Forsamlingshus fikk i forbindelse med Trond Green sin begravelse! 

Historien om Ulvilla Forsamlingshus (Grunnvoll forsamlingshus)

 

Tanken om å bygge et forsamlingshus i Ulvilla ble for første gang diskutert på et møte i ungdomslaget "Godt Haab" 23. januar 1910. Det ble da dannet en huskomite som skulle finne passende tomt. Men pga vanskelige tider, så var det lite aktivitet i ungdomslaget i årene 1912-1919.

I 1919 ble det kjøpt tomt på Ulvillvollen til 100,-. Hele bygda var med å bidrog på sitt vis, enten det var penger, tømmer, kjøring eller arbeid. Marius Selnes var byggmester for huset, men det meste av arbeidet ble gjort på dugnad.

5. juledag 1920 kunne "Godt Haab" ha åpningsfest i det nye og flotte forsamlingshuset. 231 personr betalte inngangsbilett!!

Huset ble fra første stund delt likt mellom ungdomslaget "Godt Haab" og husstyret. (Husstyret bestod av personer som ikke var medlem i ungdomslaget, men som likevel hadde gitt bidrag til byggingen).

Ulvilla Bygdelag ble stiftet i 1972 og overtok driften av huset dette året.

"Huset", som vi i bygda kaller det, blir brukt til forskjellige arrangement. Det brukes både av bygdafolket og folk utenfra. Ulvilla bygdelag har forpliktet seg til å "drive huset til beste for kretsens innbyggere".